20 mei 2021

Kamer vraagt meer maatregelen voor veiligere overwegen

23 ongevallen vonden plaats aan een overweg in 2020, waarvan 9 met een dodelijke afloop. Dat zijn opvallend minder ongevallen dan in 2019 toen er 45 ongevallen gebeurden. Het aantal dodelijke slachtoffers bleef wel hetzelfde dan vorig jaar. Al jaren daalt het aantal ongevallen aan overwegen niet. Dat het aantal ongevallen in 2020 wel daalde is volgens Groen-Kamerlid Kim Buyst te verklaren door het verminderde wegverkeer tijdens de corona-maatregelen. "Doordat er minder verplaatsingen waren, daalde ook het aantal ongevallen.", aldus Buyst, "Maar jammer genoeg daalde het aantal dodelijke ongevallen niet. Er is meer nodig om de veiligheid aan de overwegen te verbeteren."

Overwegen blijven de zwarte punten van de spoornetwerk. Het federaal parlement zet deze problematiek nu vooraan op de agenda bij de federale regering. De kamer nam de resolutie van Ecolo-Groen unaniem aan.

"Infrabel investeert op dit moment heel wat middelen om spoorwegovergangen af te sluiten." aldus Kim Buyst, "Maar die strategie is te duur, gaat te traag en heeft een te zware impact op het lokale verkeer." In 2020 schrapte Infrabel 23 overwegen. "Op een totaal van 1700 overwegen gaat die strategie te traag" zegt Buyst, "Zo zijn we nog decennia bezig voor we het verschil voelen in het aantal ongevallen aan spoorwegovergangen"

Het actieplan van Groen dat werd goedgekeurd in de Kamer zet drie principes centraal: Meer veiligheid aan alle overwegen, meer controle op bestuurders die een gesloten overweg oversteken en een betere samenwerking tussen Infrabel, de gemeentebesturen en de buurtbewoners.

In landen als Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt er actief gezocht naar nieuwe manieren om overwegen veiliger in te richten. Zoals bijvoorbeeld bewegingsdetectie. "De trein krijgt dan een signaal wanneer een auto of fietser zich op de sporen bevindt en kan dan tijdig afremmen." legt Buyst uit. "Infrabel mag zich niet blindstaren op enkel het afschaffen van overwegen, er zijn ook andere oplossingen voorhanden die onveilige verkeerssituaties kunnen aanpakken. Deze resolutie vraagt nu om meer innovatie."

Op dit moment controleert de politie zelden aan spoorwegovergangen op bestuurders die een gesloten overweg oversteken. "Wie op dit moment een gesloten overweg oversteekt en een botsing kan vermijden, komt er te gemakkelijk van af. Dat kan niet langer." Groen pleit naast voor meer sensibilisering ook voor gerichte controles. Ook een wetsvoorstel van Open VLD om de boetes voor het oversteken van een gesloten overweg te verhogen werd goedgekeurd in de commissie.

Infrabel komt tot vandaag vaak in de clinch met lokale besturen en buurtbewoners wanneer ze een overweg afsluit. "Infrabel treedt nu nog te vaak op als keizer die zich boven de burgemeesters plaatst en niet luistert naar lokale belangen." zegt Buyst, "De impact van het afsluiten van een gemeenteweg heeft echter lokaal een grote impact. Zo worden in 62% van de gevallen geen tunnel of brug aangelegd wanneer een spoorwegovergang wordt afgeschaft. Op zo'n manier knippen ze een dorp soms echt in twee en moeten fietsers en voetgangers een hele omweg nemen om tot hun bestemming te komen. " Het federaal parlemnt wil dat Infrabel wanneer ze een overweg aanpakken samen met gemeentebesturen, buurtbewoners en fiets- of wandelverenigingen naar een haalbare oplossing zoekt. "De eindbeslissing over het afsluiten van een overweg mag niet bij Infrabel alleen blijven liggen, zij zijn op dit moment rechter én partij." stelt Buyst nog. De resolutie roept op aan de regering een nieuwe procedure in te stellen voor het afsluiten van overwegen.

Groen wil een halvering van het aantal ongevallen en dodelijke slachtoffers op spoorwegovergangen tegen 2030 en naar nul dodelijke slachtoffers evolueren tegen 2035. "Daarvoor zal Infrabel moeten zorgen voor meer veiligheid aan alle overwegen, meer moeten inzetten op controles van overtreders én zal ze in dialoog moeten treden met buurtbewoners en gemeentebesturen." besluit Buyst.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren