05 okt 2019

Nucleair incident in SCK Mol werd te laat gemeld

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol heeft bij een nucleair incident op 15 mei 2019, waarbij een minimale hoeveelheid ioniserende straling vrij kwam, niet zoals voorgeschreven de autoriteiten verwittigd. 

“De lokale autoriteiten werden niet verwittigd door het SCK. Omdat de voorziene modaliteiten niet werden nageleefd kwam er een overleg. De procedures werden aangepast”, reageert minister De Crem op een parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Manuel Cogolati.

De voorbije maanden gebeurden er twaalf kleine veiligheidsincidenten in de verschillende nucleaire installaties. Twee ervan, een bij het SCK in Mol, op 15 mei, en een bij het IRE in Fleurus op 30 november 2018, werden niet volgens de afspraken en de wetgeving aan de bevoegde autoriteiten aangegeven.

Bij het incident in Mol werd tijdens de productie van het radio-isotoop Selenium-75 een beperkte hoeveelheid van de stof via de schoorsteen van het SCK geloosd in een zogenaamde ‘hotcell’. Daarbij ontstond rookontwikkeling in de hotcell. Het incident in Mol werd opgemerkt door de detectoren van het Franse Institut de Radioprotection en de Sureté Nucleaire (IRSN) in Lille. In een reactie de dag nadien liet het SCK weten dat er geen impact was voor de bevolking, het personeel en het leefmilieu. 

Wat het personeel betreft, blijkt nu dat die mededeling niet correct was. In een intern document van SCK staat namelijk dat personeelsleden in contact kwamen met ioniserende straling: “Bij de manipulatie van de detectoren en filter in de ventilatie werden een aantal medewerkers licht intern besmet. Er zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen voor deze manipulaties”, zo staat er. De meldingsprocedure voor kleine nucleaire incidenten schrijft voor dat het de exploitant van nucleaire installaties maximaal binnen de twee uur het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet verwittigen, evenals BEL V, een onderdeel van het FANC. Maximaal binnen de twee uur na het eerste contact moet de exploitant ook een bevestigingsformulier terugsturen. Daarbovenop moeten maximaal binnen de twee uur de alarmcentrale 112, de bevoegde hulpverleningszone, het nationale crisiscentrum (NCCN) en de lokale burgemeesters worden verwittigd. Uit het antwoord van De Crem blijkt dat het SCK het FANC op 15 mei om 18u30 op de hoogte bracht. Maar het nationale crisiscentrum werd pas vier uur later verwittigd, om 22u16. Te laat dus. En de lokale burgemeesters werden niet op de hoogte gebracht.

Het SCK heeft daarna zijn meldingsprocedure bijgesteld. Dat bleek nodig, want op 19 augustus 2019 was er een soortgelijk incident met Selenium-75. 

Ecolo en Groen zijn verontrust. “Die meldingsprocedures en noodprocedures moeten nauwgezet worden opgevolgd”, zegt Kempens volksvertegenwoordiger Kim Buyst (Groen). “Het SCK heeft niet correct en transparant gereageerd. Dit is bewust informatie achterhouden voor de bevolking. Een van de nieuwste aanpassingen van het nucleaire noodplan in 2018 had net als doel de lokale autoriteiten te waarschuwen en tijdig te betrekken. Dat is hier duidelijk niet gebeurd.” 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren